สมาชิกหมายเลข 1920579 http://payaichow.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-10-2021&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-10-2021&group=10&gblog=23 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 11 - ชม Changing of the Guard แล้วไปเมือง Oxford]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-10-2021&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-10-2021&group=10&gblog=23 Tue, 05 Oct 2021 15:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-09-2021&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-09-2021&group=10&gblog=21 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 (2) - จาก Millennium Bridge ถึงหอนาฬิกา Big Ben ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-09-2021&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-09-2021&group=10&gblog=21 Mon, 20 Sep 2021 15:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2021&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2021&group=10&gblog=18 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 (1) - จาก London Tower ถึง St. Paul's Cathedral]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2021&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2021&group=10&gblog=18 Thu, 09 Sep 2021 15:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-08-2021&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-08-2021&group=10&gblog=16 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - ถึง London, St. George Hotel & Paddington Station]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-08-2021&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-08-2021&group=10&gblog=16 Mon, 30 Aug 2021 18:23:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-08-2021&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-08-2021&group=10&gblog=14 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - York Gardens Museum, York Cathedral & all York]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-08-2021&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-08-2021&group=10&gblog=14 Tue, 17 Aug 2021 19:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2021&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2021&group=10&gblog=13 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 - The New Walk, York Castle Museum & the Shambles]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2021&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2021&group=10&gblog=13 Thu, 12 Aug 2021 19:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-08-2021&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-08-2021&group=10&gblog=12 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 -จาก "หมอเจมส์ เฮเรียต" แห่ง Yorkshire ถึง York]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-08-2021&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-08-2021&group=10&gblog=12 Mon, 09 Aug 2021 13:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-08-2021&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-08-2021&group=10&gblog=10 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - ไม่ลืม Edinburgh ไม่ว่าจะวันไหน ๆ หรือวันสุดท้าย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-08-2021&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-08-2021&group=10&gblog=10 Sun, 01 Aug 2021 15:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-09-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-09-2019&group=9&gblog=18 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก วัดอัคชาร์ดาหม (Swaminarayan Akshardham) ถึงชัยปุระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-09-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-09-2019&group=9&gblog=18 Sat, 28 Sep 2019 12:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2019&group=9&gblog=17 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[นครเดลี 3 (Delhi 3) จากราชปติ ภวัน ถึง สุสานหุมายูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2019&group=9&gblog=17 Thu, 12 Sep 2019 16:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=31-07-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=31-07-2019&group=9&gblog=13 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[นครเดลี 2 (Delhi 2) จากวัดบาไฮ ถึง Chandni Chowk ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=31-07-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=31-07-2019&group=9&gblog=13 Wed, 31 Jul 2019 16:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-07-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-07-2019&group=9&gblog=12 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[นครเดลี 1 (Delhi 1) จากหอกุตับ มินาร์ ถึง วัดหนุมาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-07-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-07-2019&group=9&gblog=12 Sat, 13 Jul 2019 14:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-03-2019&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-03-2019&group=9&gblog=11 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จากอัคระ ถึงมถุรา (From Agra to Mathura) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-03-2019&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-03-2019&group=9&gblog=11 Wed, 13 Mar 2019 16:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-02-2019&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-02-2019&group=9&gblog=10 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[คชุราโห (Khajuraho) ทิพยพิมานของเหล่าเทพยดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-02-2019&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-02-2019&group=9&gblog=10 Tue, 19 Feb 2019 16:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2018&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2018&group=7&gblog=30 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 19 - โรงละครโรมัน (Roman Theatre) มิตรภาพแดนไกลที่อัมมาน - จอร์แดน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2018&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2018&group=7&gblog=30 Fri, 01 Jun 2018 14:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2018&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2018&group=7&gblog=29 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 18 - นั่งรถบัสไปทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) - Jordan)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2018&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2018&group=7&gblog=29 Wed, 30 May 2018 12:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-05-2018&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-05-2018&group=7&gblog=28 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 17 - มาดาบา (Madaba) และ อัมมาน ซิทาเดล (Amman Citadel) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-05-2018&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-05-2018&group=7&gblog=28 Wed, 23 May 2018 13:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-05-2018&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-05-2018&group=7&gblog=27 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 16 - กรุงอัมมาน (Amman -Jordan)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-05-2018&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-05-2018&group=7&gblog=27 Sat, 19 May 2018 11:56:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-05-2018&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-05-2018&group=7&gblog=26 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 15-2 ชาวนาบาเทียนและมหานครเปตรา (The Nabateans & Petra)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-05-2018&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-05-2018&group=7&gblog=26 Fri, 04 May 2018 16:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-04-2018&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-04-2018&group=7&gblog=23 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 15-1 ชาวนาบาเทียน และ มหานครเปตรา (The Nabateans & Petra)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-04-2018&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-04-2018&group=7&gblog=23 Fri, 06 Apr 2018 15:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-04-2018&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-04-2018&group=7&gblog=22 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 14 - จากไคโร - อียิปต์ ถึง วาดิมูซา - จอร์แดน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-04-2018&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-04-2018&group=7&gblog=22 Wed, 04 Apr 2018 11:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-03-2018&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-03-2018&group=7&gblog=20 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 13 - ฺBye, Khan al-Khalili, Muizz street, @Islamic Cairo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-03-2018&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-03-2018&group=7&gblog=20 Mon, 05 Mar 2018 16:44:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2018&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2018&group=7&gblog=19 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 12 - Wikala (Caravanserai - ที่พักกองคาราวาน) ) แห่ง Al-Ghouri และ ป้อม Citadel, Cairo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2018&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2018&group=7&gblog=19 Wed, 07 Feb 2018 15:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2018&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2018&group=7&gblog=18 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 11 - มหาปิรามิดแห่งกิซ่า (The Pyramids of Giza), Cairo - Egypt]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2018&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2018&group=7&gblog=18 Thu, 01 Feb 2018 15:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-01-2018&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-01-2018&group=7&gblog=17 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 - พิพิธภัณฑ์อียิปต์ (Egyptian Museum) และคอปติคไคโร (Coptic Cairo)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-01-2018&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-01-2018&group=7&gblog=17 Thu, 25 Jan 2018 15:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-01-2018&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-01-2018&group=7&gblog=13 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - มหานครไคโร (Greater Cairo) - อียิปต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-01-2018&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-01-2018&group=7&gblog=13 Tue, 02 Jan 2018 18:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-12-2017&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-12-2017&group=7&gblog=10 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak), Luxor]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-12-2017&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-12-2017&group=7&gblog=10 Sun, 10 Dec 2017 9:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2016&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2016&group=6&gblog=12 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 11 - ยิ้มประทับใจที่ศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2016&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2016&group=6&gblog=12 Sun, 13 Nov 2016 15:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2016&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2016&group=6&gblog=11 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 - Stilt fishermen (ชาวประมงแห่ง Weligama) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2016&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2016&group=6&gblog=11 Tue, 25 Oct 2016 14:14:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-10-2016&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-10-2016&group=6&gblog=10 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - เมืองกอลล์ (Galle) ดินแดนทะเลใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-10-2016&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-10-2016&group=6&gblog=10 Mon, 10 Oct 2016 16:29:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-04-2016&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-04-2016&group=4&gblog=16 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 14 - สุดปลายทางที่ Jew Town - โคชิ, Kerala]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-04-2016&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-04-2016&group=4&gblog=16 Sat, 09 Apr 2016 15:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2016&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2016&group=4&gblog=15 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 13 - กฏักกะลิ (Kathakali) แห่งโคชิ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2016&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2016&group=4&gblog=15 Tue, 05 Apr 2016 12:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2016&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2016&group=4&gblog=14 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 12 - Chinese Fishing Nets,โคชิ (Kochi)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2016&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2016&group=4&gblog=14 Sun, 27 Mar 2016 12:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-03-2016&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-03-2016&group=4&gblog=13 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 11 - อลัปปูจา (Alapphuza), Kerala]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-03-2016&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-03-2016&group=4&gblog=13 Fri, 25 Mar 2016 15:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-03-2016&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-03-2016&group=4&gblog=11 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 - จากกันยากุมารี สู่อลัปปูจา (Alappuzha)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-03-2016&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-03-2016&group=4&gblog=11 Thu, 17 Mar 2016 12:21:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-03-2016&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-03-2016&group=4&gblog=10 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - วิเวกานันทนุสรณ์, กันยากุมารี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-03-2016&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-03-2016&group=4&gblog=10 Wed, 09 Mar 2016 14:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-11-2015&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-11-2015&group=2&gblog=11 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 - วันสุดท้าย ณ กรุงธากา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-11-2015&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-11-2015&group=2&gblog=11 Tue, 24 Nov 2015 19:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2015&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2015&group=2&gblog=10 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - มีอะไรที่ Central Dhaka]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2015&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2015&group=2&gblog=10 Fri, 13 Nov 2015 14:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2015&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2015&group=1&gblog=42 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดท้าย จากเปรู ผ่านแอลเอ ถึงไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2015&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2015&group=1&gblog=42 Wed, 09 Sep 2015 10:12:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-09-2015&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-09-2015&group=1&gblog=41 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 9 - Convento de San Francisco & Miroflores]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-09-2015&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-09-2015&group=1&gblog=41 Wed, 02 Sep 2015 9:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-08-2015&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-08-2015&group=1&gblog=40 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 8 - ใจกลางกรุงลิมา (Lima Centro)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-08-2015&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-08-2015&group=1&gblog=40 Fri, 21 Aug 2015 15:07:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-08-2015&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-08-2015&group=1&gblog=39 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 7 - จากนาซก้าสู่ลิมา พักที่ Hotel Espana]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-08-2015&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-08-2015&group=1&gblog=39 Fri, 14 Aug 2015 12:21:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-08-2015&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-08-2015&group=1&gblog=38 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 6 - เส้นนาซก้า และ Maria Reiche]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-08-2015&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-08-2015&group=1&gblog=38 Sun, 02 Aug 2015 20:02:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-07-2015&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-07-2015&group=1&gblog=37 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 5 - ไปดูเส้นนาซก้า (Lineas de Nasca)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-07-2015&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-07-2015&group=1&gblog=37 Fri, 24 Jul 2015 9:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-07-2015&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-07-2015&group=1&gblog=36 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 4 - จากมาชู ปิกชู สู่นครกุสโก ต่อไปนาซก้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-07-2015&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-07-2015&group=1&gblog=36 Thu, 16 Jul 2015 6:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-07-2015&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-07-2015&group=1&gblog=35 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 3 - มาชู ปิกชู (Machu Picchu)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-07-2015&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-07-2015&group=1&gblog=35 Sun, 12 Jul 2015 10:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-07-2015&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-07-2015&group=1&gblog=34 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 2 - Urubamba-ครอบครัว Enriquez, โอยันไตย์ตัมโบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-07-2015&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-07-2015&group=1&gblog=34 Sun, 05 Jul 2015 11:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-06-2015&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-06-2015&group=1&gblog=33 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 1- จากปูโน สู่นครกุสโก เที่ยว Pisac]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-06-2015&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-06-2015&group=1&gblog=33 Sun, 28 Jun 2015 12:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-06-2015&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-06-2015&group=1&gblog=32 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จากกรุงลาปาซ-โบลีเวีย สู่ปูโน-เปรู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-06-2015&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-06-2015&group=1&gblog=32 Tue, 23 Jun 2015 4:45:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-06-2015&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-06-2015&group=1&gblog=31 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาปาซ 2 - คือ...ลาปาซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-06-2015&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-06-2015&group=1&gblog=31 Sun, 14 Jun 2015 11:48:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-06-2015&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-06-2015&group=1&gblog=30 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาปาซ 1 - บ้านเรือนและผู้คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-06-2015&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-06-2015&group=1&gblog=30 Mon, 08 Jun 2015 20:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2015&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2015&group=1&gblog=29 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จากกรุงซานเตียโก-ชิลี สู่กรุงลาปาซ-โบลีเวีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2015&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2015&group=1&gblog=29 Sat, 30 May 2015 11:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-04-2015&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-04-2015&group=1&gblog=28 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ซานเตียโก 3 : ชาวกรุงซานเตียโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-04-2015&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-04-2015&group=1&gblog=28 Fri, 24 Apr 2015 2:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-04-2015&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-04-2015&group=1&gblog=27 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ซานเตียโก 2 : Bellavista ถิ่นศิลปิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-04-2015&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-04-2015&group=1&gblog=27 Tue, 14 Apr 2015 15:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2015&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2015&group=1&gblog=26 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ซานเตียโก 1 : หัวใจของซานเตียโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2015&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2015&group=1&gblog=26 Sun, 05 Apr 2015 11:56:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-03-2015&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-03-2015&group=1&gblog=25 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิลี : จากบัลปารีโซ สู่ซานเตียโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-03-2015&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-03-2015&group=1&gblog=25 Sun, 29 Mar 2015 4:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2015&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2015&group=1&gblog=24 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิลี : บัลปารีโซ 3 : นักผจญเพลิงแห่งชิลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2015&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2015&group=1&gblog=24 Fri, 27 Mar 2015 11:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-03-2015&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-03-2015&group=1&gblog=23 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิลี : บัลปารีโซ 2 : Plaza Sotomayor & Mulle Prat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-03-2015&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-03-2015&group=1&gblog=23 Sun, 22 Mar 2015 11:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-03-2015&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-03-2015&group=1&gblog=22 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิลี : บัลปารีโซ 1 : Cerro Concepcion & Alegre]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-03-2015&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-03-2015&group=1&gblog=22 Sat, 21 Mar 2015 5:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=21 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จากอาร์เจนตินา สู่ชิลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=21 Fri, 27 Feb 2015 23:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=20 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 7 San Telmo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=20 Fri, 27 Feb 2015 18:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-02-2015&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-02-2015&group=1&gblog=19 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 6 - สุสานแห่ง Recoleta]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-02-2015&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-02-2015&group=1&gblog=19 Tue, 24 Feb 2015 18:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=18 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 5 - La Boca ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=18 Wed, 18 Feb 2015 18:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=17 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 4 Florida, Sante Fe & Lavalle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=17 Wed, 18 Feb 2015 18:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-02-2015&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-02-2015&group=1&gblog=16 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 3 Plaza de Mayo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-02-2015&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-02-2015&group=1&gblog=16 Tue, 10 Feb 2015 16:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2015&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2015&group=1&gblog=11 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 2 - วีซ่าโบลีเวีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2015&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2015&group=1&gblog=11 Sun, 01 Feb 2015 11:31:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-01-2015&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-01-2015&group=1&gblog=10 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 1 - ถนนการ์ตูน El Paseo Cartoon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-01-2015&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-01-2015&group=1&gblog=10 Wed, 28 Jan 2015 23:05:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-07-2021&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-07-2021&group=10&gblog=7 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - Inverness เมืองหลวงของ Highland]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-07-2021&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-07-2021&group=10&gblog=7 Wed, 21 Jul 2021 14:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-07-2021&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-07-2021&group=10&gblog=6 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - Edinburgh Castle, National Museum of Scotland และ Greyfriars Kirkyard]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-07-2021&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-07-2021&group=10&gblog=6 Sun, 18 Jul 2021 11:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-07-2021&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-07-2021&group=10&gblog=4 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - Edinburgh และ Calton Hill ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-07-2021&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-07-2021&group=10&gblog=4 Sun, 11 Jul 2021 15:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-06-2021&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-06-2021&group=10&gblog=1 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - การเดินทางทริปนี้ ขอมอบให้กับเมย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-06-2021&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-06-2021&group=10&gblog=1 Mon, 21 Jun 2021 9:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-01-2019&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-01-2019&group=9&gblog=8 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆาต (Ghats) ท่าแห่งเมืองพาราณสี (Varanasi)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-01-2019&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-01-2019&group=9&gblog=8 Thu, 17 Jan 2019 19:55:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-01-2019&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-01-2019&group=9&gblog=7 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จากพุทธคยาถึงสารนาถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-01-2019&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-01-2019&group=9&gblog=7 Tue, 08 Jan 2019 18:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2018&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2018&group=9&gblog=6 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อย ๆ ที่โกลกัตตา (Kolkata) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2018&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2018&group=9&gblog=6 Sun, 16 Dec 2018 16:21:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-11-2018&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-11-2018&group=9&gblog=5 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักรถไฟอินเดียอีกสักนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-11-2018&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-11-2018&group=9&gblog=5 Thu, 29 Nov 2018 20:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-10-2018&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-10-2018&group=9&gblog=4 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[Rashtrapati Bhavan (ราชปติ ภวัน) ทำเนียบประธานาธิบดีอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-10-2018&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-10-2018&group=9&gblog=4 Fri, 05 Oct 2018 13:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-09-2018&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-09-2018&group=9&gblog=1 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บางเรื่องราวเกีี่ยวกับรถไฟอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-09-2018&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-09-2018&group=9&gblog=1 Sat, 08 Sep 2018 14:07:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-11-2017&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-11-2017&group=7&gblog=8 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 - หุบเขากษัตริย์ (Valley of the Kings), Luxor]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-11-2017&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=19-11-2017&group=7&gblog=8 Sun, 19 Nov 2017 19:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2017&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2017&group=7&gblog=7 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[คอน 6 - ลุกซอร์ (Luxor) - อียิปต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2017&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2017&group=7&gblog=7 Wed, 25 Oct 2017 11:55:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-10-2017&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-10-2017&group=7&gblog=6 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - อาบู ซิมเบล (Abu Simbel) และหมู่วิหารฟิเล (Philae), Aswan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-10-2017&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-10-2017&group=7&gblog=6 Fri, 06 Oct 2017 5:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2017&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2017&group=7&gblog=5 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - สุสานขุนนาง (Tombs of the Nobles) - West Bank - อัสวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2017&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2017&group=7&gblog=5 Sat, 12 Aug 2017 11:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2017&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2017&group=7&gblog=4 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - แม่น้ำไนล์ เรือใบเฟลุกกะ หมู่บ้านชาวนูเบียน เมืองอัสวาน (Aswan)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2017&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2017&group=7&gblog=4 Fri, 04 Aug 2017 9:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-07-2017&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-07-2017&group=7&gblog=2 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - วันแรกที่กรุงไคโร - อียิปต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-07-2017&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-07-2017&group=7&gblog=2 Sat, 22 Jul 2017 15:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-07-2017&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-07-2017&group=7&gblog=1 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - จะได้ไปอียิปต์แล้วค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-07-2017&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-07-2017&group=7&gblog=1 Sat, 01 Jul 2017 5:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-10-2016&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-10-2016&group=6&gblog=9 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - จากแคนดีสู่กอลล์ โดยรถไฟสายราชินีแห่งท้องทะเล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-10-2016&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-10-2016&group=6&gblog=9 Tue, 04 Oct 2016 16:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-09-2016&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-09-2016&group=6&gblog=8 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 - วัดพระเขึ้ยวแก้ว และสวนพฤษศาสตร์ เมืองแคนดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-09-2016&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-09-2016&group=6&gblog=8 Sat, 24 Sep 2016 9:15:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-09-2016&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-09-2016&group=6&gblog=7 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 - Kandy Esala Perahera - พิธีแห่พระเขึ้ยวแก้ว และนักเต้นแคนดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-09-2016&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-09-2016&group=6&gblog=7 Wed, 21 Sep 2016 16:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2016&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2016&group=6&gblog=6 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - จากสิคิริยาสู่แคนดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2016&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2016&group=6&gblog=6 Mon, 12 Sep 2016 14:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-09-2016&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-09-2016&group=6&gblog=5 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - สิคิริยา - มหัศจรรย์โบราณคดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-09-2016&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-09-2016&group=6&gblog=5 Tue, 06 Sep 2016 14:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=26-08-2016&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=26-08-2016&group=6&gblog=3 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - ไปสิคิริยา (Sigiriya) เที่ยววัดถ้ำ (Cave Temples), Dambulla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=26-08-2016&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=26-08-2016&group=6&gblog=3 Fri, 26 Aug 2016 16:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-08-2016&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-08-2016&group=6&gblog=2 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - เมืองโบราณโบโลนนารุวะ (Ancient Polonnaruwa)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-08-2016&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-08-2016&group=6&gblog=2 Mon, 08 Aug 2016 15:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2016&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2016&group=6&gblog=1 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - เมื่อถึงโคลอมโบเกือบเที่ยงคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2016&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2016&group=6&gblog=1 Thu, 04 Aug 2016 15:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-07-2016&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-07-2016&group=5&gblog=9 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - จากเมืองแองเจลิส สู่ปลายทางกัวลาลัมเปอร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-07-2016&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-07-2016&group=5&gblog=9 Mon, 04 Jul 2016 16:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-06-2016&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-06-2016&group=5&gblog=8 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - Crucifixion (การตรึงกางเขน) ที่ San Pedro Cutud,Pampanga]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-06-2016&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-06-2016&group=5&gblog=8 Mon, 27 Jun 2016 15:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-06-2016&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-06-2016&group=5&gblog=7 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 - ซานเฟอร์นานโด ปัมปังกา (San Fernando, Pampanga), ฟิลิปปินส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-06-2016&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-06-2016&group=5&gblog=7 Thu, 09 Jun 2016 14:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-06-2016&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-06-2016&group=5&gblog=6 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 - Binondo - ไชน่าทาวน์มะนิลา และ Jeepneys]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-06-2016&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-06-2016&group=5&gblog=6 Sat, 04 Jun 2016 15:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2016&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2016&group=5&gblog=5 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - Rizal Park และ Intramuros, มะนิลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2016&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2016&group=5&gblog=5 Wed, 01 Jun 2016 15:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-05-2016&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-05-2016&group=5&gblog=4 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - จากลาบวน กลับ KK ต่อไปเมืองแองเจลิส ฟิลิปปินส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-05-2016&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-05-2016&group=5&gblog=4 Tue, 24 May 2016 9:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-05-2016&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-05-2016&group=5&gblog=3 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - มีอะไรที่ลาบวน - มาเลเซีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-05-2016&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-05-2016&group=5&gblog=3 Sun, 15 May 2016 14:28:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-05-2016&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-05-2016&group=5&gblog=2 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 ตลาด Tamu Kianggeh และ Muzium Brunei]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-05-2016&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-05-2016&group=5&gblog=2 Tue, 10 May 2016 9:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-05-2016&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-05-2016&group=5&gblog=1 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 จากเชียงใหม่ สู่โคตา คินาบาลู, ลาบวน, บรูไน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-05-2016&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-05-2016&group=5&gblog=1 Fri, 06 May 2016 15:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-02-2016&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-02-2016&group=4&gblog=9 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - จากมธุไรสู่กันยากุมารี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-02-2016&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-02-2016&group=4&gblog=9 Sun, 14 Feb 2016 11:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2016&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2016&group=4&gblog=8 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7- พิพิธภัณฑ์คานธีิอนุสรณ์ มธุไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2016&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2016&group=4&gblog=8 Sun, 07 Feb 2016 15:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-01-2016&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-01-2016&group=4&gblog=6 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 - เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร มธุไร (Madurai)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-01-2016&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-01-2016&group=4&gblog=6 Sat, 23 Jan 2016 11:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-01-2016&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-01-2016&group=4&gblog=5 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - เทวาลัยป้อมหิน ตริชี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-01-2016&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-01-2016&group=4&gblog=5 Sat, 16 Jan 2016 15:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2016&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2016&group=4&gblog=4 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - ศรีรังคนาถสวามี ตริชี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2016&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2016&group=4&gblog=4 Sun, 10 Jan 2016 15:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-12-2015&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-12-2015&group=4&gblog=3 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - มรดกโลกแห่งเมืองมามัลละปุรัม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-12-2015&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-12-2015&group=4&gblog=3 Sun, 27 Dec 2015 15:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2015&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2015&group=4&gblog=2 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - จากเชียงใหม่ถึงมามัลละปุรัม (Mamallapuram)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2015&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2015&group=4&gblog=2 Wed, 16 Dec 2015 15:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-12-2015&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-12-2015&group=4&gblog=1 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - อินเดียใต้ ไปไหนกันดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-12-2015&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-12-2015&group=4&gblog=1 Sun, 13 Dec 2015 16:36:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-11-2015&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-11-2015&group=2&gblog=9 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - Sonargaon เมืองหลวงแห่งอดีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-11-2015&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-11-2015&group=2&gblog=9 Sat, 07 Nov 2015 15:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-10-2015&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-10-2015&group=2&gblog=8 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 - ย่านเก่าแก่ของกรุงธากา (Old Dhaka)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-10-2015&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-10-2015&group=2&gblog=8 Tue, 27 Oct 2015 10:55:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-10-2015&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-10-2015&group=2&gblog=7 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 - กรุงธากา-เมืองหลวงแห่งสามล้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-10-2015&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-10-2015&group=2&gblog=7 Wed, 21 Oct 2015 15:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-10-2015&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-10-2015&group=2&gblog=6 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - อีกวันที่จิตตะกอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-10-2015&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-10-2015&group=2&gblog=6 Thu, 15 Oct 2015 11:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-10-2015&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-10-2015&group=2&gblog=5 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - รอบ ๆ เราที่จิตตะกอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-10-2015&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-10-2015&group=2&gblog=5 Sun, 11 Oct 2015 15:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-10-2015&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-10-2015&group=2&gblog=4 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - จากกรุงธากา สู่ Cox's Bazar]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-10-2015&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-10-2015&group=2&gblog=4 Wed, 07 Oct 2015 15:10:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-09-2015&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-09-2015&group=2&gblog=3 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - ได้เวลาไปบังคลาเทศแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-09-2015&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-09-2015&group=2&gblog=3 Wed, 30 Sep 2015 17:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-09-2015&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-09-2015&group=2&gblog=1 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - กว่าจะเป็นบังคลาเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-09-2015&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-09-2015&group=2&gblog=1 Wed, 23 Sep 2015 14:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-01-2015&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-01-2015&group=1&gblog=9 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[อาร์เจนตินา ตอน1 - น้ำตกอิกวาซู (Misiones) อาร์เจนตินา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-01-2015&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-01-2015&group=1&gblog=9 Sat, 24 Jan 2015 23:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=8 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 6 - น้ำตกอิกวาซู แวะปรากวัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=8 Tue, 20 Jan 2015 16:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=7 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 5 - จาก Curitiba สู่เมืองอิกวาซู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=7 Tue, 20 Jan 2015 14:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=6 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 4- ยามเย็นที่ Curitiba]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=6 Sun, 18 Jan 2015 9:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=5 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 3 - รถไฟสายมิรู้ลืม (Serra Verde Express) - Curitiba]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=5 Sun, 18 Jan 2015 20:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-01-2015&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-01-2015&group=1&gblog=4 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 2 - กูริชีบ้า (Curitiba)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-01-2015&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-01-2015&group=1&gblog=4 Tue, 13 Jan 2015 10:41:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2015&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2015&group=1&gblog=3 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 1 - Rio de Janeiro]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2015&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2015&group=1&gblog=3 Sat, 10 Jan 2015 20:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-01-2015&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-01-2015&group=1&gblog=2 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ หยุดพักที่ Los Angeles, California]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-01-2015&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-01-2015&group=1&gblog=2 Wed, 07 Jan 2015 10:52:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-12-2014&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-12-2014&group=1&gblog=1 http://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[แบกเป้เที่ยวอเมริกาใต้ - เริ่มเดินทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-12-2014&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-12-2014&group=1&gblog=1 Sun, 21 Dec 2014 15:32:34 +0700