สมาชิกหมายเลข 1920579 https://payaichow.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2016&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2016&group=6&gblog=12 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 11 - ยิ้มประทับใจที่ศรีลังกา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2016&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2016&group=6&gblog=12 Sun, 13 Nov 2016 15:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2016&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2016&group=6&gblog=11 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 - Stilt fishermen (ชาวประมงแห่ง Weligama) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2016&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-10-2016&group=6&gblog=11 Tue, 25 Oct 2016 14:14:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-10-2016&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-10-2016&group=6&gblog=10 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - เมืองกอลล์ (Galle) ดินแดนทะเลใต้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-10-2016&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-10-2016&group=6&gblog=10 Mon, 10 Oct 2016 16:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-04-2016&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-04-2016&group=4&gblog=16 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 14 - สุดปลายทางที่ Jew Town - โคชิ, Kerala]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-04-2016&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-04-2016&group=4&gblog=16 Sat, 09 Apr 2016 15:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2016&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2016&group=4&gblog=15 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 13 - กฏักกะลิ (Kathakali) แห่งโคชิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2016&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2016&group=4&gblog=15 Tue, 05 Apr 2016 12:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2016&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2016&group=4&gblog=14 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 12 - Chinese Fishing Nets,โคชิ (Kochi)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2016&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2016&group=4&gblog=14 Sun, 27 Mar 2016 12:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-03-2016&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-03-2016&group=4&gblog=13 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 11 - อลัปปูจา (Alapphuza), Kerala]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-03-2016&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=25-03-2016&group=4&gblog=13 Fri, 25 Mar 2016 15:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-03-2016&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-03-2016&group=4&gblog=11 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 - จากกันยากุมารี สู่อลัปปูจา (Alappuzha)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-03-2016&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=17-03-2016&group=4&gblog=11 Thu, 17 Mar 2016 12:21:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-03-2016&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-03-2016&group=4&gblog=10 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - วิเวกานันทนุสรณ์, กันยากุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-03-2016&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-03-2016&group=4&gblog=10 Wed, 09 Mar 2016 10:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-11-2015&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-11-2015&group=2&gblog=11 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 10 - วันสุดท้าย ณ กรุงธากา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-11-2015&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-11-2015&group=2&gblog=11 Tue, 24 Nov 2015 19:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2015&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2015&group=2&gblog=10 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - มีอะไรที่ Central Dhaka]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2015&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-11-2015&group=2&gblog=10 Fri, 13 Nov 2015 14:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2015&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2015&group=1&gblog=42 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดท้าย จากเปรู ผ่านแอลเอ ถึงไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2015&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-09-2015&group=1&gblog=42 Wed, 09 Sep 2015 10:12:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-09-2015&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-09-2015&group=1&gblog=41 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 9 - Convento de San Francisco & Miroflores]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-09-2015&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-09-2015&group=1&gblog=41 Wed, 02 Sep 2015 9:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-08-2015&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-08-2015&group=1&gblog=40 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 8 - ใจกลางกรุงลิมา (Lima Centro)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-08-2015&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-08-2015&group=1&gblog=40 Fri, 21 Aug 2015 15:07:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-08-2015&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-08-2015&group=1&gblog=39 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 7 - จากนาซก้าสู่ลิมา พักที่ Hotel Espana]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-08-2015&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-08-2015&group=1&gblog=39 Fri, 14 Aug 2015 12:21:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-08-2015&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-08-2015&group=1&gblog=38 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 6 - เส้นนาซก้า และ Maria Reiche]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-08-2015&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=02-08-2015&group=1&gblog=38 Sun, 02 Aug 2015 20:02:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-07-2015&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-07-2015&group=1&gblog=37 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 5 - ไปดูเส้นนาซก้า (Lineas de Nasca)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-07-2015&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-07-2015&group=1&gblog=37 Fri, 24 Jul 2015 9:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-07-2015&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-07-2015&group=1&gblog=36 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 4 - จากมาชู ปิกชู สู่นครกุสโก ต่อไปนาซก้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-07-2015&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-07-2015&group=1&gblog=36 Thu, 16 Jul 2015 6:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-07-2015&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-07-2015&group=1&gblog=35 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 3 - มาชู ปิกชู (Machu Picchu)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-07-2015&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-07-2015&group=1&gblog=35 Sun, 12 Jul 2015 16:36:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-07-2015&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-07-2015&group=1&gblog=34 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 2 - Urubamba-ครอบครัว Enriquez, โอยันไตย์ตัมโบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-07-2015&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-07-2015&group=1&gblog=34 Sun, 05 Jul 2015 11:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-06-2015&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-06-2015&group=1&gblog=33 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรู 1- จากปูโน สู่นครกุสโก เที่ยว Pisac]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-06-2015&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-06-2015&group=1&gblog=33 Sun, 28 Jun 2015 12:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-06-2015&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-06-2015&group=1&gblog=32 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จากกรุงลาปาซ-โบลีเวีย สู่ปูโน-เปรู]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-06-2015&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-06-2015&group=1&gblog=32 Tue, 23 Jun 2015 8:36:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-06-2015&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-06-2015&group=1&gblog=31 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาปาซ 2 - คือ...ลาปาซ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-06-2015&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-06-2015&group=1&gblog=31 Sun, 14 Jun 2015 13:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-06-2015&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-06-2015&group=1&gblog=30 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาปาซ 1 - บ้านเรือนและผู้คน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-06-2015&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-06-2015&group=1&gblog=30 Mon, 08 Jun 2015 20:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2015&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2015&group=1&gblog=29 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จากกรุงซานเตียโก-ชิลี สู่กรุงลาปาซ-โบลีเวีย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2015&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-05-2015&group=1&gblog=29 Sat, 30 May 2015 15:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-04-2015&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-04-2015&group=1&gblog=28 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ซานเตียโก 3 : ชาวกรุงซานเตียโก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-04-2015&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-04-2015&group=1&gblog=28 Fri, 24 Apr 2015 11:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-04-2015&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-04-2015&group=1&gblog=27 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ซานเตียโก 2 : Bellavista ถิ่นศิลปิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-04-2015&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-04-2015&group=1&gblog=27 Tue, 14 Apr 2015 21:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2015&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2015&group=1&gblog=26 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ซานเตียโก 1 : หัวใจของซานเตียโก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2015&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=05-04-2015&group=1&gblog=26 Sun, 05 Apr 2015 17:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-03-2015&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-03-2015&group=1&gblog=25 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิลี : จากบัลปารีโซ สู่ซานเตียโก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-03-2015&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=29-03-2015&group=1&gblog=25 Sun, 29 Mar 2015 4:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2015&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2015&group=1&gblog=24 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิลี : บัลปารีโซ 3 : นักผจญเพลิงแห่งชิลี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2015&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-03-2015&group=1&gblog=24 Fri, 27 Mar 2015 11:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-03-2015&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-03-2015&group=1&gblog=23 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิลี : บัลปารีโซ 2 : Plaza Sotomayor & Mulle Prat]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-03-2015&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-03-2015&group=1&gblog=23 Sun, 22 Mar 2015 21:43:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-03-2015&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-03-2015&group=1&gblog=22 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิลี : บัลปารีโซ 1 : Cerro Concepcion & Alegre]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-03-2015&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-03-2015&group=1&gblog=22 Sat, 21 Mar 2015 13:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=21 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[จากอาร์เจนตินา สู่ชิลี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=21 Fri, 27 Feb 2015 6:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=20 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 7 San Telmo]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-02-2015&group=1&gblog=20 Fri, 27 Feb 2015 16:03:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-02-2015&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-02-2015&group=1&gblog=19 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 6 - สุสานแห่ง Recoleta]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-02-2015&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-02-2015&group=1&gblog=19 Tue, 24 Feb 2015 14:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=18 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 5 - La Boca ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=18 Wed, 18 Feb 2015 5:23:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=17 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 4 Florida, Sante Fe & Lavalle]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-02-2015&group=1&gblog=17 Wed, 18 Feb 2015 14:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-02-2015&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-02-2015&group=1&gblog=16 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 3 Plaza de Mayo]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-02-2015&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-02-2015&group=1&gblog=16 Tue, 10 Feb 2015 14:17:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2015&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2015&group=1&gblog=11 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 2 - วีซ่าโบลีเวีย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2015&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-02-2015&group=1&gblog=11 Sun, 01 Feb 2015 15:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-01-2015&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-01-2015&group=1&gblog=10 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวโนส ไอเรส ตอน 1 - ถนนการ์ตูน El Paseo Cartoon]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-01-2015&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=28-01-2015&group=1&gblog=10 Wed, 28 Jan 2015 13:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-10-2017&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-10-2017&group=7&gblog=6 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - อาบู ซิมเบล (Abu Simbel) และหมู่วิหารฟิเล (Philae), Aswan]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-10-2017&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-10-2017&group=7&gblog=6 Fri, 06 Oct 2017 13:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2017&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2017&group=7&gblog=5 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - สุสานขุนนาง (Tombs of the Nobles) - West Bank - อัสวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2017&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-08-2017&group=7&gblog=5 Sat, 12 Aug 2017 14:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2017&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2017&group=7&gblog=4 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - แม่น้ำไนล์ เรือใบเฟลุกกะ หมู่บ้านชาวนูเบียน เมืองอัสวาน (Aswan)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2017&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2017&group=7&gblog=4 Fri, 04 Aug 2017 9:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-07-2017&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-07-2017&group=7&gblog=2 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - วันแรกที่กรุงไคโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-07-2017&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=22-07-2017&group=7&gblog=2 Sat, 22 Jul 2017 12:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-07-2017&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-07-2017&group=7&gblog=1 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - จะได้ไปอียิปต์แล้วค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-07-2017&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-07-2017&group=7&gblog=1 Sat, 01 Jul 2017 5:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-10-2016&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-10-2016&group=6&gblog=9 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - จากแคนดีสู่กอลล์ โดยรถไฟสายราชินีแห่งท้องทะเล ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-10-2016&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-10-2016&group=6&gblog=9 Tue, 04 Oct 2016 11:20:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-09-2016&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-09-2016&group=6&gblog=8 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 - วัดพระเขึ้ยวแก้ว และสวนพฤษศาสตร์ เมืองแคนดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-09-2016&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-09-2016&group=6&gblog=8 Sat, 24 Sep 2016 9:15:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-09-2016&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-09-2016&group=6&gblog=7 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 - Kandy Esala Perahera - พิธีแห่พระเขึ้ยวแก้ว และนักเต้นแคนดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-09-2016&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-09-2016&group=6&gblog=7 Wed, 21 Sep 2016 16:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2016&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2016&group=6&gblog=6 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - จากสิคิริยาสู่แคนดี ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2016&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=12-09-2016&group=6&gblog=6 Mon, 12 Sep 2016 14:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-09-2016&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-09-2016&group=6&gblog=5 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - สิคิริยา - มหัศจรรย์โบราณคดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-09-2016&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-09-2016&group=6&gblog=5 Tue, 06 Sep 2016 14:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=26-08-2016&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=26-08-2016&group=6&gblog=3 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - ไปสิคิริยา (Sigiriya) เที่ยววัดถ้ำ (Cave Temples), Dambulla]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=26-08-2016&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=26-08-2016&group=6&gblog=3 Fri, 26 Aug 2016 16:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-08-2016&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-08-2016&group=6&gblog=2 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - เมืองโบราณโบโลนนารุวะ (Ancient Polonnaruwa)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-08-2016&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=08-08-2016&group=6&gblog=2 Mon, 08 Aug 2016 15:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2016&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2016&group=6&gblog=1 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - เมื่อถึงโคลอมโบเกือบเที่ยงคืน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2016&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-08-2016&group=6&gblog=1 Thu, 04 Aug 2016 15:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-07-2016&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-07-2016&group=5&gblog=9 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 - จากเมืองแองเจลิส สู่ปลายทางกัวลาลัมเปอร์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-07-2016&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-07-2016&group=5&gblog=9 Mon, 04 Jul 2016 16:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-06-2016&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-06-2016&group=5&gblog=8 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - Crucifixion (การตรึงกางเขน) ที่ San Pedro Cutud,Pampanga]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-06-2016&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-06-2016&group=5&gblog=8 Mon, 27 Jun 2016 15:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-06-2016&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-06-2016&group=5&gblog=7 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 - ซานเฟอร์นานโด ปัมปังกา (San Fernando, Pampanga), ฟิลิปปินส์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-06-2016&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=09-06-2016&group=5&gblog=7 Thu, 09 Jun 2016 14:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-06-2016&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-06-2016&group=5&gblog=6 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 - Binondo - ไชน่าทาวน์มะนิลา และ Jeepneys]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-06-2016&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=04-06-2016&group=5&gblog=6 Sat, 04 Jun 2016 15:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2016&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2016&group=5&gblog=5 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - Rizal Park และ Intramuros, มะนิลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2016&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=01-06-2016&group=5&gblog=5 Wed, 01 Jun 2016 15:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-05-2016&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-05-2016&group=5&gblog=4 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - จากลาบวน กลับ KK ต่อไปเมืองแองเจลิส ฟิลิปปินส์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-05-2016&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-05-2016&group=5&gblog=4 Tue, 24 May 2016 9:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-05-2016&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-05-2016&group=5&gblog=3 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - มีอะไรที่ลาบวน - มาเลเซีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-05-2016&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-05-2016&group=5&gblog=3 Sun, 15 May 2016 14:28:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-05-2016&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-05-2016&group=5&gblog=2 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 ตลาด Tamu Kianggeh และ Muzium Brunei]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-05-2016&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-05-2016&group=5&gblog=2 Tue, 10 May 2016 9:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-05-2016&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-05-2016&group=5&gblog=1 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 จากเชียงใหม่ สู่โคตา คินาบาลู, ลาบวน, บรูไน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-05-2016&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=06-05-2016&group=5&gblog=1 Fri, 06 May 2016 15:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-02-2016&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-02-2016&group=4&gblog=9 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - จากมธุไรสู่กันยากุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-02-2016&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=14-02-2016&group=4&gblog=9 Sun, 14 Feb 2016 11:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2016&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2016&group=4&gblog=8 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7- พิพิธภัณฑ์คานธีิอนุสรณ์ มธุไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2016&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-02-2016&group=4&gblog=8 Sun, 07 Feb 2016 15:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-01-2016&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-01-2016&group=4&gblog=6 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 - เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร มธุไร (Madurai)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-01-2016&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-01-2016&group=4&gblog=6 Sat, 23 Jan 2016 11:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-01-2016&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-01-2016&group=4&gblog=5 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - เทวาลัยป้อมหิน ตริชี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-01-2016&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-01-2016&group=4&gblog=5 Sat, 16 Jan 2016 15:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2016&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2016&group=4&gblog=4 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - ศรีรังคนาถสวามี ตริชี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2016&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2016&group=4&gblog=4 Sun, 10 Jan 2016 15:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-12-2015&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-12-2015&group=4&gblog=3 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - มรดกโลกแห่งเมืองมามัลละปุรัม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-12-2015&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-12-2015&group=4&gblog=3 Sun, 27 Dec 2015 15:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2015&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2015&group=4&gblog=2 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - จากเชียงใหม่ถึงมามัลละปุรัม (Mamallapuram)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2015&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=16-12-2015&group=4&gblog=2 Wed, 16 Dec 2015 15:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-12-2015&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-12-2015&group=4&gblog=1 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - อินเดียใต้ ไปไหนกันดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-12-2015&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-12-2015&group=4&gblog=1 Sun, 13 Dec 2015 16:36:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-11-2015&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-11-2015&group=2&gblog=9 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 - Sonargaon เมืองหลวงแห่งอดีต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-11-2015&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-11-2015&group=2&gblog=9 Sat, 07 Nov 2015 15:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-10-2015&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-10-2015&group=2&gblog=8 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 - ย่านเก่าแก่ของกรุงธากา (Old Dhaka)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-10-2015&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=27-10-2015&group=2&gblog=8 Tue, 27 Oct 2015 10:55:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-10-2015&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-10-2015&group=2&gblog=7 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 - กรุงธากา-เมืองหลวงแห่งสามล้อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-10-2015&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-10-2015&group=2&gblog=7 Wed, 21 Oct 2015 15:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-10-2015&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-10-2015&group=2&gblog=6 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 5 - อีกวันที่จิตตะกอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-10-2015&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=15-10-2015&group=2&gblog=6 Thu, 15 Oct 2015 11:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-10-2015&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-10-2015&group=2&gblog=5 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 4 - รอบ ๆ เราที่จิตตะกอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-10-2015&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=11-10-2015&group=2&gblog=5 Sun, 11 Oct 2015 15:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-10-2015&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-10-2015&group=2&gblog=4 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 3 - จากกรุงธากา สู่ Cox's Bazar]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-10-2015&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-10-2015&group=2&gblog=4 Wed, 07 Oct 2015 15:10:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-09-2015&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-09-2015&group=2&gblog=3 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 2 - ได้เวลาไปบังคลาเทศแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-09-2015&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=30-09-2015&group=2&gblog=3 Wed, 30 Sep 2015 17:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-09-2015&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-09-2015&group=2&gblog=1 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 - กว่าจะเป็นบังคลาเทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-09-2015&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=23-09-2015&group=2&gblog=1 Wed, 23 Sep 2015 14:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-01-2015&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-01-2015&group=1&gblog=9 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[อาร์เจนตินา ตอน1 - น้ำตกอิกวาซู (Misiones)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-01-2015&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=24-01-2015&group=1&gblog=9 Sat, 24 Jan 2015 17:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=8 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 6 - น้ำตกอิกวาซู แวะปรากวัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=8 Tue, 20 Jan 2015 16:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=7 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 5 - จาก Curitiba สู่เมืองอิกวาซู]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=20-01-2015&group=1&gblog=7 Tue, 20 Jan 2015 14:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=6 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 4- ยามเย็นที่ Curitiba]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=6 Sun, 18 Jan 2015 14:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=5 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 3 - รถไฟสายมิรู้ลืม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=18-01-2015&group=1&gblog=5 Sun, 18 Jan 2015 13:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-01-2015&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-01-2015&group=1&gblog=4 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 2 - Curitiba]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-01-2015&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=13-01-2015&group=1&gblog=4 Tue, 13 Jan 2015 9:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2015&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2015&group=1&gblog=3 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[บราซิล ตอน 1 - Rio de Janeiro]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2015&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=10-01-2015&group=1&gblog=3 Sat, 10 Jan 2015 15:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-01-2015&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-01-2015&group=1&gblog=2 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[ หยุดพักที่ Los Angeles, California]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-01-2015&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=07-01-2015&group=1&gblog=2 Wed, 07 Jan 2015 13:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-12-2014&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-12-2014&group=1&gblog=1 https://payaichow.bloggang.com/rss <![CDATA[แบกเป้เที่ยวอเมริกาใต้ - เริ่มเดินทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-12-2014&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=payaichow&month=21-12-2014&group=1&gblog=1 Sun, 21 Dec 2014 13:50:34 +0700